Regler

Der er nogle regler for at det skal være sjovt.

Do

Have fun :-)

Scan, exploit og misbrug de andres servere - dvs de aftalte adresser :-)

Do not

Be unfair, som at forsøge at firewalle alle andre end scoreservere ;-)

Lad være med at forsøge at hacke clienter, vi har formentlig firewallet det væk.

Lad være med at lave DoS på infrastrukturen.

Hold i det hele taget DoS på et minimum...husk at alle helst skal have det sjovt, så spark et hold af deres egen server 2-3 gange, men stop så :-)

Da alle VM'erne kører på samme fysiske hardware bedes al tung processering foretaget på jeres egne maskiner og ikke på jeres udleverede VM.