IRC

Vi har oprettet en IRC kanal til brug for PROSA CTF. IRC tillader at man skriver flere sammen i kanaler på IRC netværk. Det netværk vi bruger hedder EFnet og kanalen hedder #prosa-ctf

Du kan deltage i snakken ved at bruge en IRC klient som eksempelvis XChat eller Irssi.