Fair Play

  1. Denne algoritme spillede en central rolle i "National Treasure : Book of Secrets"