CTF hold server

Du får en server udleveret, dvs en virtuel server.

Den server som holdet får lov til at logge ind på er en Ubuntu Server.

Holdene får følgende adresser:

Team 1: 192.168.123.101

Team 2: 192.168.123.102

Team 3: 192.168.123.103

... og så fremdeles op til antallet af hold. Brug ping til at se om de pågældende servere er aktive.

Brugeren der skal logges ind med hedder på alle systemerne: ctf

Du logger således på jeres server med ssh -l ctf 192.168.123.101

Det er kun disse adresser som må angribes :-)